Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Milé kolegyne a kolegovia, priatelia,

teší ma, že Vás môžem privítať na oficiálnych webových stránkach Psychofarmakologického sympózia v Smoleniciach, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 25. novembra 2017 a touto cestou Vás na neho srdečne pozvať.

Toto sympózium je organizované Psychofarmakologickou sekciou Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, pričom tento rok ide o XV. jubilejný ročník.

Program sympózia, ktorý pre Vás spolu s našimi kolegami a partnermi pripravujeme, sa nesie v duchu témy "Miesto psychofarmakológie vo farmakológii". Verím, že sa nám podarí zabezpečiť plánovaných domácich aj zahraničných prednášajúcich - odborníkov v svojom odbore.

Teším sa na stretnutie s Vami na Smolenickom zámku v dňoch 23. až 25. novembra 2017, priatelia.

S pozdravom a úctou,
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., v.r.
Predsedníčka organizačného výboru sympózia
a Psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS


Organizačný výbor podujatia